Als uw boom ziekte of problemen vertoont, zijn er meerdere mogelijkheden om deze te behandelen. Wij kunnen de boom bijvoorbeeld bovengronds (vaste meststoffen toedienen op de kluit) en/of ondergronds (vloeibare meststoffen injecteren) bemesten. Dit alles met als doel de boom weer te versterken.

Nieuwe bomen planten

Bij nieuw te planten bomen is het soms aan te raden om het oude grondbeslag af te graven en een nieuw grondmengsel (bijv. bomenzand, bomengrond of diverse granulaten) aan te brengen. Stam Boomspecialisatie kan dit ook voor u realiseren. Deze werkzaamheden zijn ook toepasbaar bij bomen die al ergens staan en moeite hebben met groeien. Daardoor kan hun levensverwachting ook groeien.